Nie je nič krajšie ako
keď sa ľudia spoja a
venujú sa hudbe.

Konkurz

Pozývame vás na konkurz do vznikajúceho Orchestra Dominanta, ktorý sa uskutoční

v Mirbachovom paláci na Františkánskom námestí č. 8–11 v Bratislave (na 1. poschodí).

Hľadáme hráčov na týchto nástrojoch:

husle, viola, violončelo, kontrabas,
zobcová a priečna flauta, hoboj, klarinet, fagot

Hľadáme sólistov, ale aj orchestrálnych hráčov. Nemusíš byť virtuózom, stačí, ak máš rád svoj hudobný nástroj a máš chuť zapojiť sa do spoločného muzicírovania. Príď medzi nás, lebo nie je nič krajšie, ako keď sa ľudia spoja a venujú sa hudbe.

Prihlášky posielajte do 12.4.2020

Orchester Dominanta poskytuje príležitosť aktívnym hudobníkom každej vekovej kategórie a každej úrovne zručnosti stretávať sa na nácvikoch a  koncertoch v Bratislave, jej širšom okolí a v zahraničí. Repertoár orchestra tvoria známe skladby klasickej vážnej hudby (Vivaldi, Bach a pod.), ale aj hudba z muzikálov a filmov. Záujemci o účasť na konkurze, pošlite krátku informáciu, obsahujúcu vaše meno, priezvisko, telefónne číslo, email, s uvedením, na akom nástroji hráte , na email orchesterdominanta@gmail.com alebo volajte telefónne číslo +421 918 755854. Na tomto čísle vám poskytneme všetky informácie a  odpovieme na vaše prípadné otázky.

Prihláška

Fotogaléria

Instagram

O nás

Orchester Dominanta vznikol ako poloprofesionálne hudobné teleso, v ktorom sa profesionálni hudobníci venujú výchove mladých hudobníkov (inštrumentalistov, skladateľov a dirigentov), ktorí majú ambície hudobne sa rozvíjať, no nemajú šancu či príležitosť skúšať, umelecky sa vzdelávať a koncertovať. Hudobníci tohto telesa sa pod vedením vedúceho orchestra a jeho kolegov stretávajú na skúškach v prenajatých priestoroch, kde sa zdokonaľujú vo svojej hudobnej špecializácii a zároveň pripravujú na koncertné vystúpenia. Repertoár orchestra tvoria známe skladby klasickej vážnej hudby (skladby Vivaldiho, Bacha a pod.), ale aj hudba z muzikálov a filmov. Jednou z foriem činnosti je aj spolupráca so záujemcami o sólistické vystúpenie s orchestrom, ktorých si vedúci orchestra vyberie po zvážení ich ponuky. Na skúškach panuje vždy dobrá nálada, chceme, aby členovia orchestra mali z hudby radosť, dobrý pocit a aby sa skúšky niesli v rodinnej atmosfére. Počas sezóny spoločne navštevujeme koncerty v Slovenskej filharmónii a v Slovenskom národnom divadle. Odmenou za celoročnú prácu je výlet, na ktorom sa tešíme zo spoločných zážitkov a vychutnávame si zaslúžený oddych.

Email Form